OIC ISRAEL

OIC ISRAEL - ORGANIZATION ISRAEL COIFFURE
רחוב יגאל אלון 159 תל אביב
טל: 972.3.6091515
פקס: 972.3.6092111

israoic@gmail.com 

 3600
בתי ספר
עד 10 אנשים
תעודת חברות ביה"ס באיגוד OIC ISRAEL
10 כרטיסי כניסה לתערוכה השנתית כולל 2 כרטיסי VIP לכניסה להרצאות ולפורומים
2 השתלמויות באקדמיית OIC בישראל
מינוף אינטרנטי באתר OIC בישראל
השתתפות שניים מנציגי ביה"ס באחת מתחרויות OIC בישראל
 

הירשמו עכשיו

 1200
בית עסק
עד 4 אנשים
תעודת חברות בית העסק באיגוד OIC ISRAEL
4 כרטיסי כניסה לתערוכה השנתית כולל 2 כרטיסי VIP לכניסה להרצאות ולפורומים
2 השתלמויות באקדמיית OIC בישראל
מינוף אינטרנטי באתר OIC בישראלהשתתפות אחד מנציגי בית העסק באחת מתחרויות OIC בישראל
 

הירשמו עכשיו